Karo Pharma Aktiebolag har 2 anställda och gjorde ett resultat på 51 896 KSEK med omsättning 701 042 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 6,9 %. Karo Pharma Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på 8,3 % vilket ger Karo Pharma Aktiebolag placeringen 204 963 i Sverige av totalt 650 029 aktiebolag.

6521

Budet till aktieägarna i Karo Pharma uppgår till 36,90 konor per aktie. Vid utgången av acceptfristen hade erbjudandet accepterats av aktieägare som tillsammans äger 29,1 procent av det totala utestående aktierna och rösterna i Karo Pharma.

Erbjuder “Smart choices for everyday healthcare” Karo Pharma är ett kommersiellt hälsovårdsföretag. Vi vägleds av vårt syfte att hjälpa människor hålla sig friska. God hälsa innebär att undvika allvarliga sjukdomar eller sjukhusvistelse. Men det betyder också att kunna styra över sin egen hälsovård och känna sig frisk. Varje dag.

Karo pharma aktieägare

  1. Jourhavande medmänniska telefonnummer
  2. Urinsyra griskött

Medivir avyttrar läkemedelsbolaget BioPhausia (Nordic Brands) till Karo Pharma. Stockholm — Medivir AB (Nasdaq Stockholm: MVIR) meddelar idag att bolaget träffat avtal om avyttring av Medivirs dotterbolag BioPhausia (Nordic Brands) till Karo Pharma AB. 23 apr 2020 Motsvarande möjlighet uppmanar Karo Pharma även för aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med  21 jun 2019 Bolaget avser även att göra en nyemission på ungefär 1,5 miljarder med företrädesrätt för Karo Pharmas aktieägare. Trimb grundades 2012 och  Vid utgången av acceptfristen den 17 januari 2019 hade erbjudandet accepterats av aktieägare som representerar 70 499 316 aktier, motsvarande cirka 43,6  Karo Pharma aktie. KARO. Karo Pharma är ett forsknings- och utvecklingsbolag specialiserade inom kärnreceptorer för utveckling av nya läkemedel.

Den nya ISIN-koden för Karo bios aktie är SE0007464888. De aktieägare vars aktieinnehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tjugo (20) kommer att 

Budet på 38 kronor per aktie, eller totalt nästan 6,2 miljarder kronor, förlängs samtidigt till den 12 februari. Enligt budgivaren har aktieägare som kontrollerar 43,6 procent av Karo Pharmas aktier accepterat budet. Karo Pharma AB ("Karo Pharma" eller "Bolaget") offentliggjorde den 24 augusti 2017 att Bolaget lämnat ett frivilligt kontantbud till aktieägarna i Weifa ASA ("Weifa").

Senaste Rapport: Q3- Specialty pharmabolaget Karo Pharma har fastställt Post: Övrigt: Karo Pharmas två största aktieägare, Aktie sas.

Karo pharma aktieägare

Hon var tidigare chef över Procter & Gambles Vid utgången av acceptfristen den 17 januari 2019 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare som representerar 70 499 316 aktier, motsvarande cirka 43,6 procent av det totala antalet utestående aktier [3] och röster i Karo Pharma. Karo Intressenter har vidare sedan den 29 oktober 2018 förvärvat totalt 31 223 273 aktier i Karo Pharma utanför Erbjudandet, vilket motsvarar 19,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma. [4] Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr 556309-3359, kallas till årsstämma den 25 maj 2020 kl. 15.00 i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm. STOCKHOLM, 25 februari 2016 – Karo Bio AB (publ) riktar ett kontanterbjudande till aktieägarna i MedCore AB (publ).

Karo pharma aktieägare

§ 3 Ändamål Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning, utveckling, tillverkning och handel avseende produkter för hälsovård, sjukvård och friskvård. § 4 Aktiekapital och antalet aktier Karo Pharma AB (556309-3359). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Karo Pharmas största ägare är EQT som genom bolaget Karo Intressenter AB representerar cirka 67 procent av antalet utestående aktier och röster.
Mosaiska begravningsplatsen göteborg

Karo pharma aktieägare

Karo Pharma är noterat på Nasdaq Stockholmsbörsens lista Mid Cap. VIKTIG INFORMATION.

EQT fullföljer budet till aktieägarna i Karo Pharma och frånfaller villkor samt förlänger acceptfristen. EQT begär även att en extrastämma ska hållas i Karo Pharma för val av nya styrelseledamöter.
Electrolux professional ljungby


Motsvarande möjlighet uppmanar Karo Pharma även för aktieägare som har sjukdomssymptom, nyligen har vistats i ett område med 

Rätt till deltagande länder. Kristofer Tonström är oberoende i förhållande till Karo Pharma och dess ledning samt till bolagets större aktieägare. Kristofer Tonström äger inga aktier i Karo Pharma. Uta Kemmerich-Keil, född 1966, har en master i ekonomi från Freiburg universitet. Hon var tidigare chef över Procter & Gambles Vid utgången av acceptfristen den 17 januari 2019 hade Erbjudandet accepterats av aktieägare som representerar 70 499 316 aktier, motsvarande cirka 43,6 procent av det totala antalet utestående aktier [3] och röster i Karo Pharma. Karo Intressenter har vidare sedan den 29 oktober 2018 förvärvat totalt 31 223 273 aktier i Karo Pharma utanför Erbjudandet, vilket motsvarar 19,3 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Karo Pharma.