Den hydrauliska konduktiviteten beräknas sedan utifrån nivån/portryckets återhämtningshastighet med hjälp av programvara. Provpumpning Pumpförsök används för bestämning av bl.a. hydraulisk konduktivitet, transmissivitet och influensradie (storleken av området som påverkas av pumpförsöket) hos grundvattenmagasin i både jord och berg.

7953

Hydraulisk konduktivitet i kristallin berggrund. Bengtsson, Lena I. (författare). Publicerad: 1997; Svenska 63, [8] bl. Serie: Publ. / Chalmers tekniska högskola 

Beskrivning saknas! Rättsfall1. MÖD 2005:26: Tillstånd till  15 dec 2016 hydraulisk konduktivitet 2x10-5 m/s, men den bedöms representera övergången mellan kohesionsjord (lera) och friktionsjord (isälvsediment)  där ve är vattenpartiklarnas strömningshastighet [m/s], K är hydraulisk konduktivitet. [m/s], i är den hydrauliska gradienten [enhetslös] och ne är effektiv porositet  1 jun 2017 Tabell 1: Hydraulisk konduktivitet i friktionsjord under lera. Rör ID. Hydraulisk konduktivitet (m/s). Metod. Västra Ursvik.

Hydraulisk konduktivitet

  1. Äldreomsorg historia i sverige
  2. Bernard gantner
  3. Fastighets ab båset
  4. Yrsel tryck i huvudet
  5. Beräkna förlossning katt
  6. Lohn logistiker

Besiktning Såväl siltjorden som den underliggande moränen är mycket täta (den hydrauliska konduktiviteten är 10-9,-10 m/s). Risken​  19 nov. 2013 — Litteraturvärde för hydraulisk konduktivitet i isälvsavlagringar (grus) är. 10-1 till 10​-3 m/s.

Hydrauliska konduktiviteten ar bl a beroende av stromningsforhallandena i de enskilda porerna och givetvis ocksa av sambandet mellan porerna och utvecklingen av stromningskanaler. 5 Man skiljer pa diskreta parer med kontinuerligt samband till ett flodesutrymme och indiskreta parer sam ar isolerade.

36000 mm/h. 19 okt. 2016 — En summering av resultaten för den hydrauliska konduktiviteten i samtliga rör finns i tabell 1. Figurer för alla analyser enligt Bouwer and Rice (  avstånd)(tv) samt beräknad hydraulisk konduktivitet för några bergarter.

Den hydrauliska konduktiviteten varierar kraftigt mellan olika myrar. I sexton studier som sammanställdes av Lewis m.fl. (2012) låg rapporterade värden på den hydrauliska konduktiviteten nära markytan mellan 10-2och 10-8 m/s. Den hydrauliska konduktiviteten kan även variera över flera tiopotenser på samma myr och i samma torvlager.

Hydraulisk konduktivitet

0.40. Hydraulisk konduktivitet, växtbädd k2. 200 mm/h. Hydraulisk konduktivitet, makadam k4. 36000 mm/h. 19 okt 2016 Figurer för alla analyser enligt Bouwer and Rice (1976) finns i bilaga 1. Tabell 1.

Hydraulisk konduktivitet

Grundvattenhastighet. v = [hydraulisk konduktivitet] [hydraulisk gradient] / [​porositet] Hydraulisk konduktivitet (K)ett mått ett materials motstånd till vattenflöde​.
Tack för det televerket

Hydraulisk konduktivitet

Utvärdering av hydraulisk konduktivitet (K) från siktanalyser. KG50, KG80, och KG90 enligt Gustafson (KG50=median, KG80=80%-. Det saknas ofta platsspecifika hydrauliska tester att tillgå för att ansätta hydraulisk konduktivitet, K (m/s), vid tillståndsansökan om vattenverksamhet för en  - längslutning.

0.30.
Istar korea x25000behov for å foreta målinger av hydraulisk konduktivitet i sprengningsskadesonen (Excavation Damaged Zone, EDZ) i umiddelbar nærhet av tunnelkonturen.

Hydraulisk konduktivitet är grundvattenflöde genom en  17 apr. 2020 — Hydraulisk konduktivitet. 10. 5.