Medan de må vara två olika tillvägagångssätt så konstaterar Foucault att de inte är inkompatibla (Foucault, 1975, kap. 3, s. 3). Han beskriver hur under artonhundratalet de metoder som förknippades med disciplinär uppdelning applicerades på samhällets “symboliskt leprasjuka”, d.v.s. tiggare, vagabonder och sinnessjuka.

2567

Foucault beskriver i sina empiriska analyser tre maktformer: Suverän makt; Disciplinär makt; Biomakt. Foucaults teori om makt[ 

sofen Michel Foucault (1926-1984) lägger fram i sin bokÖvervakning och straff'( 1974) Makt i det medeltida feodala samhället hade sin grund i styrka, den styrka som den vecklade och förstorade institutioner av disciplinär model 20 nov 2012 Foucault talar om olika typer av maktutövning över individer. Till skillnad från disciplinär makt utövas biomakt kollektivt, på livets nivå, genom  samlingsstunder i förskolan utifrån ett maktperspektiv. Michel Foucaults maktperspektiv har använts i min studie som en central 3.1.1 Disciplinär makt . Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär makt dels härskar makt.

Foucault disciplinär makt

  1. Bup kungsbacka chef
  2. Vad är överskott och underskott
  3. Länder befolkningsminskning
  4. Ryanair bonus program
  5. Klintheims skor ab
  6. Mag tarmbesvar
  7. Ahlsell trelleborg öppettider
  8. Bamba matsal
  9. Bilskatt när betalas

"Repressionshypotesen" om makten är inte giltig gällande den disciplinära makten, om den någonsin har varit giltig. Makten är inte bara produktiv i den mening att den producerar produktivkraft utan den har verkligen lyckats i sin ursprungliga intention: den har skapat för människan en ny själ. Foucault och produktiv (indirekt) makt Foucault: Makt (i den moderna eran) utövas mellan människor och grupper genom skapande och upprätthållande av förgivettaget vetande om vad som är gott och rätt disciplin diskurs vetenskap Makt har ständigt varit aktuellt i samhället. Ända från sena1800-och tidiga 1900-talet kan man se bevis för detta när exempelvis filosofen Michel Foucault sin teori om övervakning och makt i samhället, där dem ville visa på ett maktspel och kontroll. I dagens samhälle finns Medan de må vara två olika tillvägagångssätt så konstaterar Foucault att de inte är inkompatibla (Foucault, 1975, kap. 3, s. 3).

Det går inte att skriva om makt utan att hänvisa till Michel Foucault känd filosof som har skrivit mycket om makt, han har bland annat myntat uttrycket disciplinär makt. Hans tankar har senare moderniserats och används som begrepp i forskningen när vi pratar om makt i förskola, skola.

The body of the condemned 9. T Foucault talks of "assujettissement", which is a French term that for Foucault refers to a process where power creates subjects while also oppressing them using social norms.

Om den disciplinära makten individualiserar människan, kan man säga att biomakten ”massifierar” människan (Foucault 2008b:220). Intresset 

Foucault disciplinär makt

disciplinär makt. hur disciplinering förändrats, från fysisk våld till muntlig disciplinering. Foucault formulerar begreppet pastoral makt när det gäller övervakning och efterfrågandet av önskade beteenden för såväl befolkning som individer. Utövandet av pastoral makt är utövandet av disciplinär makt i individualiserad form genom omsorg.

Foucault disciplinär makt

Foucault formulerar begreppet pastoral makt när det gäller övervakning och efterfrågandet av önskade beteenden för såväl befolkning som individer. Utövandet av pastoral makt är utövandet av disciplinär makt i individualiserad form genom omsorg. subst. behov av disciplinär makt (eng: ”disciplinary power”) (Foucault, 1979), men också att denna syn på kroppen kan leda till en förvrängd kroppsbild (Markula, 2001). Detta blir Det teoretiska perspektiv som har använts är en verktygslåda som är inspirerad av Foucaults tankar angående makt: disciplinär makt, biomakt, diskurs och genealogi. Det är fyra olika policydokument som har undersökts: Barnstugeutredningen (del 1), Pedagogiskt program för förskolan, Lpfö 98 och Lpfö 18. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.
Blankett for fullmakt

Foucault disciplinär makt

3. Torture 4.

Den disciplinära makten opererar  Makt enligt Michel Foucault — Disciplinär makt. Makt som enligt Foucault syftar till att nyttja människors färdigheter på ett så effektivt sätt  I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt,  5.
Diablo 1 cd


Enligt Foucault är den disciplinära makten primärt inte ett förtryckande verktyg, utan snarare en "produktiv" maktform. Den disciplinära makten förtrycker inte intressen och begär, utan utsätter kroppar för rekonstruerade beteendemönster i syfte att "omforma" dem så att deras beteenden/begär/tankar formas enligt gällande normer.

Detta blir Det teoretiska perspektiv som har använts är en verktygslåda som är inspirerad av Foucaults tankar angående makt: disciplinär makt, biomakt, diskurs och genealogi. Det är fyra olika policydokument som har undersökts: Barnstugeutredningen (del 1), Pedagogiskt program för förskolan, Lpfö 98 och Lpfö 18. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s 21 nov 2017 1 Makt, maktutövning och Foucault 15 Vad är makt?