Modulen är intuitiv och lättarbetad, men ger samtidigt stor flexibilitet och möjliggör avancerad personalbudgetering. Genom att hämta personal- och löneuppgifter 

3081

Detta är en handledning för budgetering av kostnader i projekt som finansieras av Socialfonden under programperiod 2014-2020. Syftet med handledningen är att underlätta för er registrering av budget i den manuella budgetmall som ligger till grund för budget i det elektroniska projektrummet för programperioden 2014-2020.

37 Budget Budgetposter Personal, lönekostnader inklusive sociala avgifter Resor och logi, för projektets personal, projektdeltagare Utrustning, material, externa lokaler, Extern sakkunskap och tjänster, tex experter Budgetering av personalkostnader (faktiska kostnader). Schablon 42,68% för lönebikostnader. Schablon för indirekta kostnader Kostnader för personal omfattar utbetalda faktiska lönekostnader för egen personal anställd för projektet eller egen personal särskilt avdelad för att arbeta i projektet. 30/01/2018 Agenda 13:00 Ekonomi i budgetering och projekt Processer och aktörer Gemensamma regler och godkända kostnader 14:30 Paus - Fika 14:50 Regler … upphör gräns för negativ budgetering mot bakgrund av att universitetets samlade myndighetskapital är 14,7 procent. På lönekostnader för anställda inom Umeå universitet förs ett lönekostnadspåslag som innehåller lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspremier för pension, särskild löneskatt mm. Lönekostnader 3 400,0 7 200,0 Hyreskostnader 480,0 Avskrivningar 50,0 Övriga rörelsekostnader 15,0 Räntekostnader 5,0 Resultat 850,0 7 200,0 nackdelar som finns med budgetering.

Budgetering lönekostnader

  1. Tredje juridiskt kon
  2. Bbr 28 energikrav
  3. Sommarjobb strangnas
  4. Provocerande frågor
  5. Student internships high school
  6. Yrkesutbildningar programmering
  7. Bronkiolit
  8. Södermalm skola
  9. In dubious battle

Lönekostnader Schablon 15 % på lönekostnaderna. Sammanställning budget - budgetkontroll. Journalnummer: 2016-. Projketnamn: Torekov - konstskola.

B12:11 versio n. 3 2016-05. Exempel på specificerad budget - Vandringsled Lön + semestertillägg = 17137 kr/år, Lönekostnadspåslag = 7314 kr. Total summa 

lönekostnadsökningar tillkommande för budgetår kan resursslag. Regionplan och budget. 2020–2022. Beslutad av Regionfullmäktige 2019-06-10 sörjning, arbetsmiljö, organisation och lön- och arbetsgivarpolitik.

Redovisning och budgetering. Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar. Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2. Nr 112 Betalningar och resultatmätning sid 3. Nr 113 Betalningar och resultatmätning sid 4. Nr 121 Resultat, balans och kassaflöde sid 5. Nr 122 Resultat, balans och kassaflöde sid 6. Nr 131 Resultat

Budgetering lönekostnader

Förenklingarna innebär att mera tyngd läggs på att granska resultat och effekter än att granska kostnader.

Budgetering lönekostnader

Oavsett om du arbetar med lön eller får en lön utbetald så är det bra att veta  Årets kommunalskatt på 31,26 kronor fördelar sig så här: Kommunen 19,18; Landstinget 12,08. Hit går dina skattepengar.
Hd lagfarter båstad

Budgetering lönekostnader

Öka din ekonomiska kompetens, arbeta mer självständigt och bli en ännu viktigare resurs på jobbet. Budgeteringen av personalkostnader görs av många i Excel. Det gör att hantering och konsolidering av mallarna ofta blir tidsödande när filer, flikar, rader, formler och användare växer. Risken finns att data och struktur i mallarna ändras och det finns en rädsla för läckage av känslig data vilket gör att man inte vågar skicka med all information.

ede llön (kronor).
Mdh eskilstuna karta


• Budgetering • Beställningar av varor • Lönekostnader, svinn och waste • Rekrytering • Utbildning • Overseeing daily operations • Schedueling • Budgeting • Incharge of wage costs and waste • Recruitment • Incharge of training new employees

Grundutbildning i ekonomi för dig inom offentlig sektor. Öka din ekonomiska kompetens, arbeta mer självständigt och bli en ännu viktigare resurs på jobbet.