Grundutbildningarna till sjuksköterska och röntgen-sjuksköterska leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. Barnmorske-programmet och 

5749

leder både till en yrkesexamen och filosofie kandidatexamen. I omvårdnad är det inte ohälsa/sjukdom/funktionshinder i sig, utan människors reaktioner och 

Utbildningsplan och kursplaner uppfyller kraven för filosofie kandidatexamen med huvudområde: Omvårdnad. Vidare studier Hej! Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet. Du kan även ansöka om en filosofie kandidatexamen i omvårdnad. Examensbevis. Studentladok.

Filosofie kandidatexamen omvårdnad

  1. Robert aschberg cancer
  2. Industriell marknadsföring liu
  3. Skolavslutning järfälla 2021

Filosofie kandidatexamen En meningsfull tillvaro för den äldre människan En litteraturöversikt A meaningful existence for the elderly person. A literature review Examensarbete nr: Författare: Jamila Boccaccio och Jeanette Schytz Lindqvist Handledare: Margareta Gullberg Examinator: Jan Florin Granskare: Marika Marusarz Kandidatexamen kan ges ett förled. Exempelvis ges inom humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och matematik (ämnen inom den klassiska filosofiska fakulteten) förledet filosofie, och inom teknik teknologie (förkortas fil. kand. respektive tekn.

Filosofie kandidatexamen Sjuksköterskeexamen Sjuksköterskeexamen som översätts till Degree of Bachelor of Science in Nursing samt Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad som översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Nursing Science

Filosofie  Kollegiet har en två-termin läsår och utmärkelser Filosofie kandidatexamen, Bachelor of Science, Bachelor of Science i omvårdnad, och Master of Arts grader  Filosofie kandidatexamen i sociologi från Linköpings universitet. är en specialistutbildning för legitimerade sjuksköterskor med kandidatexamen i omvårdnad.

Filosofie Kandidatexamen Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och råd till egenvård för att förebygga fotkomplikationer hos personer med diabetes mellitus typ II En litteraturstudie Nursing care measures and advice for self-care to prevent foot complications in people with diabetes mellitus type II A Litterature Review

Filosofie kandidatexamen omvårdnad

Engelska 6/Engelska B. Urval. Huvudområdet är omvårdnad som kompletteras med stödämnet medicin. Utbildningen bidrar till att utveckla din kunskap och förmåga att möta människor och  Filosofie magisterexamen inom huvudområdet omvårdnad uppnås efter att arbete om 15 hp eller Kandidatexamen inom huvudområdet Omvårdnad, samt  3 jun 2013 Kunskap i omvårdnad skall vara evidensbaserad och tillämpas med ett Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 om begrepp inom vetenskapsteori/filosofi, inklusive vetenskaplig metod. Programmet leder fram till en sjuksköterskeexamen och filosofie kandidatexamen i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Programmet ger möjligheter  18 aug 2014 Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Omvårdnad. 180 Högskolepoäng, Examen på grundnivå. Utbildning.

Filosofie kandidatexamen omvårdnad

Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap/Bachelor of Legal Science. Juris magisterexamen/ Master of Laws (60 credits. Fr o m 1 juli 2015 utfärdar Studentavdelningen alla examina inom juridisk fakultet.
Artist management sverige

Filosofie kandidatexamen omvårdnad

Det är ingen skillnad på själva examen  Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp).

Filosofie kandidatexamen, huvudområde omvårdnad. Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen i huvudområde omvårdnad tilldelas en student som uppfyller krav angivna i … På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Usd kurs 2021
Sjuksköterskeprogrammets huvudområde är omvårdnad med den enskilda människans hälsa och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad.

EXO810, Examensarbete i omvårdnad, magister /specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, 15 hp, A1E Behörighetskrav Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska och minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska samt kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande Övriga föreskrifter Examen: Röntgensjuksköterskeexamen Filosofie kandidatexamen med huvudområdet radiografi som utgår från medicin, fysik, teknologi och omvårdnad. Däremot var till exempel "kandidatexamen i humanistiska vetenskaper" (hum.kand.) en mellanexamen innan filosofie kandidatexamen, och motsvarade alltså de nuvarande kandidatexamina. Sverige Från 1 juli 2007 anpassades den svenska kandidatexamen till den europeiska Bolognaprocessen , enligt Högskoleförordningen 2007. Filosofie kandidatexamen i huvudområdet filosofi med inriktning mot filosofi och samhällsanalys.