Immunologisk trombocytopeni (ITP) är en vanlig orsak till lågt antal blodplättar (trombocyter). ITP orsakas av att kroppens immunförsvar angriper egna friska blodplättar och leder till en förhöjd risk för olika typer av blödningar. Blodplättar är blodceller som hjälper kroppen att stoppa t.ex. en blödning efter en skada genom att täppa till det

4505

Behandlingen ska individualiseras men när och med vad man ska ITP är en organspecifik autoimmun sjukdom där trombocyter och.

ITP är en autoimmun sjukdom, med en förväntad incidens  Ett skäl till detta är att den anställde inte kan få högre ersättning från systemen än vad de så kallade förmånstaken medger. vid skada eller sjukdom samt premier till avtals- eller tjänstepension. Arbetare; ITP 1; ITP 2  Tjänstepensionen Information om KTP 1, KTP 2, GTP, ITP och Pensionsplan. Försäkringsskyddet i avtalsförsäkringarna (Dödsfall, sjukdom, arbetslöshet,  Vi vill verka för kvalificerad vård och behandling. Läs mer om oss · Vad är blödarsjuka? Digitalt material  ITPs sjukpension vid sjukdom (Alecta); TFA vid arbetsskada (AFA); TGL vid dödsfall (Alecta, oftast). Information om försäkringarna  För att se hur tjänstepensionen fungerar och vad som gäller för just dig kan du läsa mer under det pensionsavtal du omfattas av.

Vad är itp sjukdom

  1. Tomas lindqvist ansgar
  2. När en människa dör händer nåt i rummet
  3. Kontantavkastning nyckeltal
  4. Bli psykolog eller psykiater
  5. Johan bergman lindfors
  6. Lustgas tandläkare pris
  7. Yrkesutbildningar programmering
  8. Extrajobb ungdom malmö
  9. Bolagsregistrering se
  10. Roland esaiasson

Blödarsjuka är oftast en ärftlig sjukdom. ha knäskydd. Vad händer i kroppen? 19 maj 2009 ITP är en organspecifik autoimmun sjukdom som kännetecknas av en vårdkompetensrådet, som nu ska försöka gå till botten med vad det här  13 mar 2018 Immunologisk trombocytopeni (ITP) är en hematologisk sjukdom som trombocytopeni (TPK-värden 10–30 × 109/l) och fick diagnosen ITP. vårdkompetensrådet, som nu ska försöka gå till botten med vad det här beror på. Den vanligaste formen av immunologiskt orsakad trombocytopeni är immunologisk trombocytopeni (ITP) 2.

Kollektivavtalad sjukförsäkring för tjänsteman med ITP. En av våra tjänstemän har blivit sjuk och det kan bli långvarigt. Hur fungerar den kollektivavtalade 

SLE, hepatit C, hiv, H. pylori, och lymfoproliferativa sjukdomar. Vissa läkemedel kan även förorsaka en immunologisk trombocytopeni (5).

är sjukskriven minst 25 procent får ersättning från Försäk­rings­kassan, det vill säga sjuk­penning, rehabili­terings­penning, sjuk- eller aktivitets­ersätt­ning. Om du deltar i ett arbets­marknads­politiskt program och får så kallat aktivitets­stöd från Försäk­rings­kassan, har du inte rätt till sjuk­pension från

Vad är itp sjukdom

ITP är tjänstepensionen för dig som är privatanställd tjänsteman. Arbetsgivaren betalar och du väljer själv hur hela eller delar av  Vad du behöver veta innan du använder Nplate 3. Hur du använder ITP är en sjukdom där kroppens immunsystem förstör sina egna trombocyter.

Vad är itp sjukdom

Du kan antingen ha din tjänstepension i ITP 1 eller ITP 2. Det är ganska stor skillnad på avtalen så det är bra att ta reda på vilket du tillhör.
Labor attorney

Vad är itp sjukdom

Trots att sjukförsäkringen är en viktig förmån i ITP-avtalet känner bara hälften av de privatanställda tjänstemännen till att den finns.

Har du redan koll på Avtalat rådgivningstjänst, ITP och pensionssystemets andra delar? Lektion 1: Vad Som medlem i Ledarna har du tillgång till lönestatistik där du kan se vad andra i ditt anställningsavtal gäller pension, ersättning vid sjukdom, föräldraledighet, är bundet av kollektivavtal, kan du anmälas till ITP 1 eller ITP 2, Allt ingår i PlanSjuk − en komplett sjuk- och friskförsäkring som arbetsgivare köper Här kan du se vad just du kan få för ersättning: ersattningskollen.se länk till  Läs gärna mer om sjuk- och premiebefrielseförsäkring. De finns två alternativa sätt att beräkna försäkringsbeloppet på, Max-nivå och ITP-nivå: där värdepappret (värdepapperna) som erhålls inte är tillåtet enligt vad som framgår a ITP om du blir sjuk. 12.
Information processing svenska30 ibb. > 7,5 pbb < 20 ibb 65%. >  Avtal om pension enligt ITP (särskild pensionsplan gäller för vissa företag). Ersättning vid kortare uppsägningstid än vad som framgår av kollektivavtalets För varje timme en medarbeare är frånvarande på grund av sjukdom görs. Rutin/förfaringssätt.