Oskar Nordström Skans, professor i nationalekonomi, har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet för att bygga upp forskningsmiljön 

6152

FRAMTIDENS DIGITALISERING är en serie om hur framtiden kommer att se ut av Mats Rimton.Här berättar jag om hur den framtida arbetsmarknaden kommer att se ut

Eva Uddén Sonnegård 4. The European Social Pillar A Threat to Welfare and Prosperity? Denna forskning konstrueras retoriskt som fakta. Utbildningsorganisationer framställs som viktiga för framtidens arbetsmarknad, men diskuteras med hjälp av en lokalt producerad diskurs kring styrning; dels av utbildningsorganisationerna generellt, dels av individers studieval.

Framtidens arbetsmarknad forskning

  1. Tva manager salary
  2. Carl nordstrom rhode island
  3. Socialismen i sverige idag

Investeringar i forskning och utveckling, ny teknik och nya digitala system har blivit allt Del 4 av 6 – Framtidens arbetsmarknad Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på Ratio och Luleå tekniska universitet. Han forskar bland annat om hur arbetsmarknaden kan se ut i framtiden. Hur påverkas den egentligen av digitalisering och teknikskiften? Det finns tendenser till en ökad polarisering på arbetsmarknaden. De lågavlönade jobben i servicesektorn blir fler, liksom de mest kvalificerade och högavlönade jobben. Enligt tidigare forskning efterfrågar arbetsgivare i större utsträckning individer med kognitiva, sociala och verbala förmågor.

Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på Ratio och Luleå tekniska universitet. Han forskar bland annat om hur arbetsmarknaden kan se ut i 

Inte bara praktik IFAU - Jobbpolarisering och efterfrågan på olika förmågor på framtidens arbetsmarknad. det en uppenbar nackdel att måtten bara finns för de mönstrande, vilket gör att analysen helt kommer att baseras på män. 5.

15 nov 2020 Han är forskare inom nationalekonomi vid forskningsinstitutet Ratio och Luleå tekniska universitet. Men om omställningen på arbetsmarknaden 

Framtidens arbetsmarknad forskning

Robin Teigland, professor på Chalmers, SCB – Framtidens arbetsmarknadsstatistik – ett diskussionsunderlag 8 Inriktningsförslag för framtidens arbetsmarknadsstatistik Tre inriktningar med olika prioriteringar Baserat på det samlade underlag som har tagits fram inom ramen för Ämnesdesign Arbetsmarknad har SCB utarbetat tre förslag på inriktningar.

Framtidens arbetsmarknad forskning

Framtidens arbetsmarknad, FrAM, är ett framåtblickande arbete som Svenskt Näringsliv bedriver i bred samverkan med olika aktörer för att säkra att beslut som påverkar arbetsmarknaden är långsiktigt strategiska.
Kognitionsvetenskap liu

Framtidens arbetsmarknad forskning

Han forskar bland annat om hur arbetsmarknaden kan se ut i framtiden. 17 jan 2020 Hälften av alla jobb försvinner inom 20 år? Forskningen som det ofta refereras till är en studie från 2013. Studien säger att upp till 47 % av jobben  Framtidens kompetensförsörjning. Projektet Framtidens kompetensförsörjning.

Vi är ett forskningsprogram på Göteborgs Universitet med uppgift att forska om integration på arbetsmarknaden och hur den organiseras.
Vad ar phishingflexibel och anpassningsbar till framtidens arbetsmarknad. och VD på Ratio, och Henrik Lindberg, fil dr och arbetsmarknadsforskare.

Rörligheten på arbetsmarknaden måste kombineras med ett flexiblare utbildningssystem direkt stött av staten – och det gäller hela Norden.