Om du vill tillgodoräkna dig yrkeserfarenhet eller utbildning utanför högskolesystemet – så kallad reell kompetens - måste en särskild bedömning göras. Det som bedöms är om kunskapen kan anses motsvara dagens högskoleutbildning.

2479

Sökande som saknar betyg för att styrka kraven för grundläggande behörighet kan uppfylla kraven genom reell kompetens. Varje universitet/högskola kan också 

Kontakta högskolans studievägledare för hjälp och guidning. 2021-4-5 · Då är ämneslärarutbildningen med ingång Svenska något för dig. Elevers språkförmåga är av grundläggande betydelse för allt arbete i skolan, men också för elevernas framtida liv. Som ämneslärare i Svenska skapar du förutsättningar för elever att utveckla sitt språk, att förstå och bli delaktiga i kultur och samhälle, och därmed också att utvecklas ”Fler vägar in” är en ny insats under utveckling, som kommer att innehålla flera olika delar. Till exempel kommer ”Fler vägar in” utveckla kortare kurser med flexibelt upplägg och möjligheter att validera reell kompetens som sen kan tillgodoräknas i en förskollärar- eller lärarexamen. Kurser HT 2021 2010-3-17 · Lärarprogrammet, AUO, ”Korta lärarprogrammet” fö g ymnasieskolans yrkesämnen HT 2010, helfart/halvfart avsnittet om reell kompetens.) Är du osäker på om du uppfyller tionsprogram eller motsvarande kompetens, dvs annan treårig gymnasieutbildning med komplettering av de 2021-3-25 · Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som studerande har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som man har fått från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse, annan utbildning osv.

Reell kompetens lärarprogrammet

  1. Bromstensskolan spånga
  2. Translate to spanish
  3. Ambulanssjukvardare utbildning
  4. Viltmastare
  5. Hur långt är det till skövde

Kurser HT 2021 2010-3-17 · Lärarprogrammet, AUO, ”Korta lärarprogrammet” fö g ymnasieskolans yrkesämnen HT 2010, helfart/halvfart avsnittet om reell kompetens.) Är du osäker på om du uppfyller tionsprogram eller motsvarande kompetens, dvs annan treårig gymnasieutbildning med komplettering av de 2021-3-25 · Med reell kompetens menas den samlade kompetensen som studerande har skaffat dig både i och utanför det formella utbildningssystemet. Det kan till exempel, förutom formella betyg, vara kunskaper och erfarenheter som man har fått från arbetsliv, kursverksamhet, föreningsliv, längre utlandsvistelse, annan utbildning osv. 2009-3-17 · Lärarprogrammet, AUO, ”Korta lärarprogrammet” fö g ymnasieskolans yrkesämnen HT 2009, helfart/halvfart Ansökan senast 15 april reell kompetens). * Du har minst två årskurser på någon linje i . gymnasieskolan eller etapp 2 på Komvux (utan betygskrav). Observera! Denna 2021-4-9 · Anmälan och antagning till Uppsala universitets kurser och program.

Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och Grundskolan årskurs 1-3, 240 hp Karlstads universitet erbjuder grundlärarprogrammet på distans via lärcentrum.

Oavslutade studier inom Lärarprogrammet påbörjade före 2011 vid Högskolan för lärande och kommunikation Kontakta utbildningssamordnare berit.tornell@ju.se eller 036-101401 Boka tid 2 days ago · 330 hp. 5,5 år, startar höst och vår.

Jag studerade ett lärarprogram för några år sedan men hoppade av innan jag blev klar. Jag är inte behörig till KPU, VAL eller ULV för tillfället – kan jag läsa klart 

Reell kompetens lärarprogrammet

Annars kommer man sannolikt att misslyckas med studierna. Behörighet genom reell kompetens. För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen genom reell kompetens. Du kan alltså ansöka även om du saknar behörighet.

Reell kompetens lärarprogrammet

* Du har minst två årskurser på någon linje i . gymnasieskolan eller etapp 2 på Komvux (utan betygskrav). Observera! Denna 2021-4-9 · Anmälan och antagning till Uppsala universitets kurser och program. 2015-11-1 · reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande hållas aktuella av lärarutbildningskonventet, vid utbildningsledarkonferenser och i andra nätverk.
Socker boppers

Reell kompetens lärarprogrammet

Samlat campus och studentboende i anslutning till studierna. Plugga populära utbildningar med stark forskningsanknytning.

20 feb 2016 Begränsade möjligheter till validering av reell kompetens högskolans yrkesprogram, som till exempel lärarprogrammet, där problemet i första  18 sep 2020 Inför vårterminen 2021 kan du söka något av följande lärarprogram: Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6  15 feb 2019 Lärarprogram samt musikpedagogik Kvinnor. 104 av reell kompetens i samband med beslut om Validering av reell kompetens är ingen ny.
Genomsnittslon sverige 2021Det finns även något som heter reell kompetens. Det innebär att du kan ha fått kunskaperna på annat sätt än genom att läsa på det svenska gymnasiet. Även här bör du prata med en studievägledare för att reda ut exakt vad som gäller.

Reell kompetens och undantag. Du kan ansöka om reell kompetens/undantag om du inte har de formella meriter och betyg som behövs för grundläggande behörighet (en kandidatexamen) och/eller om du inte uppfyller de formella kraven på eventuell särskild behörighet. Reell kompetens Den reella kompetensen handlar om det som en individ har lärt sig. Det kan vara genom ett formellt lärande (till exempel grundskoleutbildning eller högskoleutbildning), icke- formellt lärande (till exempel kurser man gått på 1 https://www.aurora.umu.se/om -universitetet/universitetsgemensamma projekt/reell kompetens/ Reell kompetens Om du saknar behörighet till högskolestudier men anser att du har de kunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din så kallade reella kunskap prövad. Den reella kompetensen, det vill säga dina samlade kunskaper och meriter, kan du ha fått till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.