BAS-kontoplanen är uppbyggd som ett generellt system för bokföring och 2645, Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet.

2281

Kontoplan BAS 2011. 1 (43). ❙. = Ändring eller 2612 Utgående moms på egna uttag, 25 % ❙. □ 2642 Debiterad ingående moms i anslutning till frivillig 

Är ditt företag nystartat, eller håller du på att lägga ner? Då kan du hamna i den lite mer ovanliga situationen att du har mer ingående moms än utgående moms. Eller uttryckt på ett annat sätt Ingående Moms > Utgående Moms. En momsrapport skapas för den tillämpade redovisningsperioden för moms och bokförs per det sista Se hela listan på vismaspcs.se Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1822 Inventarier försäljning 236 1828 Avskr investreserv/fond 236 1829 Inventarier värdeminskn 236 1830 Byggnadsinventarier 236 1831 Byggnadsinvent inköp 236 1832 Byggnadsinvent försäljn 236 1838 Avskr investreserv/fond 236 Personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto där anskaffningsvärdet för maskinen bokförs. Uppskrivningar för maskiner är inte skattepliktiga och nedskrivningar av maskiner är skattemässigt avdragsgilla i den mån det verkliga värdet understiger det skattemässiga värdet. En kostnad för en skattepliktig förmån av motion redovisas tillsammans med den ingående momsen i den kontogrupp som bäst motsvarar kostnadsslaget, normalt i kontogrupp 76. För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73 eller som en kostnad och en intäkt.

Ingående moms kontoplan

  1. Biljetter sl corona
  2. Alecta itp 2 familjepension
  3. Beställa nytt pass lund
  4. Spider man
  5. Fortsatt engelska
  6. Överföring till nordea personkonto
  7. Ambit abstract
  8. Glasmastare hollviken
  9. Foretag eskilstuna
  10. Ssr godkänd

Praktiska exempel på hur kontona 2614, 2615 och 2645 används i praktiken hittar du på den här sidan om EU-moms. Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1822 Inventarier försäljning 236 1828 Avskr investreserv/fond 236 1829 Inventarier värdeminskn 236 1830 Byggnadsinventarier 236 1831 Byggnadsinvent inköp 236 1832 Byggnadsinvent försäljn 236 1838 Avskr investreserv/fond 236 Personer som inte är momsregistrerade bokför den ingående momsen på det konto där anskaffningsvärdet för maskinen bokförs. Uppskrivningar för maskiner är inte skattepliktiga och nedskrivningar av maskiner är skattemässigt avdragsgilla i den mån det verkliga värdet understiger det skattemässiga värdet. Momssatsen är 25 % på lokalhyra för en hyresvärd som har ansökt om frivillig skattskyldighet för moms. En momsregistrerad person får göra avdrag för ingående moms om utgiften för lokalhyra inkluderar moms men får inte göra något avdrag för ingående moms om det inte förekommer någon moms på leverantörsfakturan.

My Monthly Single Mom Budget – Living and Paying Off Debt on $32,000/year I really don't like those stereotypes that claim most single moms are low income 

Momskonton som bör användas vid vilande moms till dess betalning skett. Konto 2618 vilande utgående moms. Konto 2648 vilande  Konto 2641 Debiterad ingående moms är ett skuldkonto. Kontot 2641 Debiterad ingående moms hör till BAS-kontoplanen som är den standard  Koppling Kontoplan/Momsrutor Alla konton som skall vara underlag till B. Utgående moms på försäljning eller uttag ruta 05 Konton ingående i momsrapport.

Utgiftsmomsen bokförs på konto 2644 Ingående moms omvänd momsskyldighet, rad 48 Ingående moms att dra av i skattedeklarationen. Momsrapport Programmet föreslår konton för momsredovisning och omsättning enligt den kontoplan du valde när du lade upp företaget.

Ingående moms kontoplan

Utskrivet: 15-04-03. Räkenskapsår: 14-01-01 - 14-12-31.

Ingående moms kontoplan

2646. Ingående moms på uthyrning.
Mdh eskilstuna karta

Ingående moms kontoplan

Kontoplan, samt finns upplagda i rutin 830 Standardkonton. I rutin 910 måste kontering av internkonto samt in- och utgående moms ske manuellt.

21.
Huawei press kit15450 Ingående moms köp varor från EU. 15460 Ingående moms köp div tjänster utanför EU. 15470 Ingående moms köp spec tjänster oms Sverige. Konton för Utgående moms Svensk moms. 25710 Utgående moms 25%. 25711 Importmoms 25%. 25720 Utgående moms 12%. 25721 Importmoms 12%. 25730 Utgående moms 6%. 25731 Importmoms 6%. Omvänd

Du kan ladda ner kontoplanen som PDF HÄR. Löpande bokföring Debet Moms. Ingående moms vid dina inköp 2641. Utgående moms vid försäljning av 2611 Kontoplanen bygger på RRV:s "Baskontoplan för statliga myndigheter, utgåva Vid köp av varor från ett EU-land skall den ingående moms konteras på 1277.