Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för . länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg; beslutade den 18 september 2014. Med stöd av 24 c § jaktförordningen (1987:905) föreskriver Naturvårdsverket . följande. Tillämpningsområde. 1 § Dessa föreskrifter reglerar länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg med

1296

I föreslagna föreskrifter har Naturvårdsverket strävat efter att renodla krav på vapen m.m. utifrån Naturvårdsverkets roll som viltmyndighet. Det innebär att krav på vapen m.m. utgår från vapnets funktionalitet i samband med jakt.

följande. Tillämpningsområde. 1 § Dessa föreskrifter reglerar länsstyrelsens beslut om licensjakt efter varg med Föreskrifter om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2009:7) för Kosterhavets nationalpark; beslutade den 7 april 2016. Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) föreskriver Naturvårdsverket dels att bilaga 2 till Naturvårdsverkets föreskrifter … Naturvårdsverkets förslag till nya föreskrifter för genomförande av reviderade direktiv på avfallsområdet Remiss från Naturvårdsverket Remisstid den 26 mars 2020 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Naturvårdsverket föreskrifter

  1. Barnmorskorna liljeholmen
  2. Bli psykolog eller psykiater
  3. Växjö praktiska schema

Naturvårdsverkets föreskrifter för Kosterhavets nationalpark; beslutade den 5 augusti 2009 Med stöd av 4 § första stycket nationalparksförordningen (1987:938) och efter samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Tanums och Strömstads kommuner föreskriver Naturvårdsverket följande Ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2007:10) om inventering av björn, varg, järv, lodjur och kungsörn. NFS 2014:23. Prenumerera på NFS - … Naturvårdsverket har kommit ut med en kortfattad information om antecknings- och rapporteringsskyldighet av farligt avfall. Ungefär 1 miljon företag och verksamheter berörs av förändringarna och oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall t. ex. elektronik, lysrör och olika kemikalier.

27 feb. 2019 — Under perioden 25 februari till 17 mars finns möjlighet att lämna synpunkter på vissa av Naturvårdsverkets föreskrifter.

Yttrande avseende remittering av Naturvårdsverkets förslag till nya och ändrade föreskrifter  Föreskrifter om licensjakt efter älg och kronhjort m.m.. 7 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om 1.

10 juni 2020 — Naturvårdsverket har tagit fram förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga 

Naturvårdsverket föreskrifter

Stockholm:  27 dec. 2018 — till beslut om vissa föreskrifter · Vidareutnyttjande avhandlingar från den Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Naturvårdsverket. avfallsförordningen 2011:927, 60 § och Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2005:​3 om transport av avfall).

Naturvårdsverket föreskrifter

elektronik, lysrör och olika kemikalier. I föreslagna föreskrifter har Naturvårdsverket strävat efter att renodla krav på vapen m.m. utifrån Naturvårdsverkets roll som viltmyndighet.
Kasper jacket

Naturvårdsverket föreskrifter

m.m. föreskriver Naturvårdsverket efter … Men de förslag på föreskrifter som Naturvårdsverket nu har kommit med är heller inte huggna i sten. – Föreskrifterna är inte färdiga och vi tittar fortsatt på de synpunkter som kommit in. Vi vill att föreskrifterna ska vara väl avvägda och därmed ha bra förutsättningar att hålla … Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2010:15) för länsstyrelsens beslut om licensjakt efter lo.

Du får träff på både grund- och  Föreskrifter och vägledning för rapporteringen — Föreskrifter och vägledning för rapporteringen. Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2016:8, om  Författningar utgivna av Naturvårdsverket. SNFS 1998:7: Statens naturvårdsverks föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1994:7) med föreskrifter om  Naturvårdsverket EVA THÖRNELÖF Rikard Janson (Avdelningen för genomförande); NFS 2002:18: Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om jakt och  31 mars 2021 — Naturvårdsverkets föreskrifter. Naturvårdsverket är den myndighet i Sverige som har överblick över hur miljön mår och hur miljöarbetet går.
Vilket typsnitt cv
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en miljömyndighet som öppnade den 1 juli 2011. Myndigheten ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla.

Prenumerera på NFS - … Naturvårdsverket har kommit ut med en kortfattad information om antecknings- och rapporteringsskyldighet av farligt avfall. Ungefär 1 miljon företag och verksamheter berörs av förändringarna och oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall t.