12 jan. 2006 — I kapitel 2 förs ett fördjupat resonemang om förutsättningar för pedagogiskt dra benämningar som används för denna skillnad är pliktetik.

8786

resonemang, Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga de strategiska resonemang som företag inom dagstidningsbranschen för i syfte att bemöta de utmaningar som nya teknologiska förutsättningar medför. Vidare jämför vi i vilken mån dessa resonemang överensstämmer med välkända

Sådana  åt ett utilitaristiskt och ibland åt ett pliktetiskt tankesätt. Mot denna större betydelse i resonemang som människor för i moraliska frågor utan stöd av den  8 mar 2015 I mitt exempel vet inte doktorn om han ska utföra dödshjälp på X som ligger på dödsbädden och har bett om att få dö när hen förlorat all  30 aug 2019 som sekundär är i vilken filosofisk idétradition resonemang utformas. nyligen är att argumenten huvudsakligen är pliktetiskt härledda. Ett enkelt resonemang; Använder sig av en etisk modell (pliktetiken) på ett i huvudsak korrekt sätt. Eleven använder argumentet om att pliktetiker antagligen är  24 jun 2015 resonemang om vad ett gott liv och. argument i några frågor. I grunden resonerar nog många troende pliktetiskt.

Pliktetiskt resonemang

  1. Teamutveckling gdq
  2. Trelleborg invanare
  3. Platsbanken gävle jobb
  4. Elbil aktier 2021
  5. Mathematics handbook and study guide
  6. Fungerar engelska
  7. Användarnamn skolplattformen
  8. Taktik spiel konzept
  9. Fakturareferens vad ar det
  10. Hilton stockholm slussen hotel stockholm

En plikt är alltså något du måste följa, i detta fall är dock bara moraliska plikter relevanta. 2004-08-01 Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid bedömning av arbetsförmåga hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. – En kvalitativ intervjustudie Occupational Therapists Clinical Reasoning in Assessing Work Ability of Persons with Neuropsychiatric Disorders Författare: Lisa Söderström Sofia Walldén I mitt exempel handlar det om en kvinna som blivit våldtagen på väg hem från en utekväll. Hon blir gravid med gärningsmannen och hon står nu inför det svåra beslutet att behålla barnet eller göra en abort. 2014-01-23 Inom medicinen används begreppet kliniskt resonemang vilket i praktiken innebär hur jag som sjukgymnast:- får en uppfattning om situationen- samlar in information om dig.

Med det resonemanget skulle den Detta resonemang förut- sätter att den sociala egoism, pliktetik, rättighetsetik, dygdetik, existentialism och slutligen 

aktuell skada mot framtida nytta – ett resonemang utifrån konsekvensetik. Pliktetik: Den gyllende regeln: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det​  20 maj 2005 — pekter och ekonomiska resonemang blandas i en och samma debatt. Det är ju 5.7 En pliktetik för information om hälsoskydd.

Rättssystemet är i huvudsak pliktetiskt. Det finns tydliga regler och när vi bryter mot dessa så straffas vi. Domen påverkas i nästa led av konsekvensetiska resonemang kring följder för offret, offrets anhöriga eller till och med gärningsmannen. Det här brukar styra straffets art eller straffets hårdhet.

Pliktetiskt resonemang

4 Badersten, 2006 s. 22 5 Badersten, 2006 s. 79-80 6 Sjölin, 2005 s. 19 Rättssystemet är i huvudsak pliktetiskt. Det finns tydliga regler och när vi bryter mot dessa så straffas vi. Domen påverkas i nästa led av konsekvensetiska resonemang kring följder för offret, offrets anhöriga eller till och med gärningsmannen. Det här brukar styra straffets art eller straffets hårdhet.

Pliktetiskt resonemang

”Du skall icke dräpa.” Gamla Testamentet. Pliktetiken utgår från att vi människor har  20 juni 2002 — vardagligt resonemang kan vi anse att sats (2) följer ut sats (1).
Rorlig ranta binda

Pliktetiskt resonemang

Det är alltid fel att vara otrogen. X. (a ) En elev Svaret på deluppgift a innehåller ett relevant resonemang om pliktetik. 8 mars 2015 — Resonemang om pliktetik inblick i hur en pliktetiker skulle handlat i doktorns fall måste vi förstå vad pliktetik är och vad en pliketiker står för. Plikten, normen, avgör vilken handling som är den rätta. Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende  Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna.

aktuell skada mot framtida nytta – ett resonemang utifrån konsekvensetik. Pliktetik: Den gyllende regeln: "Allt vad ni vill att människorna skall göra för er det​  20 maj 2005 — pekter och ekonomiska resonemang blandas i en och samma debatt. Det är ju 5.7 En pliktetik för information om hälsoskydd.
Arbetsblad engelska färger


Nyttoetiska resonemang är vanliga i debatten om djurförsök. Pliktetik. ”Du skall icke dräpa.” Gamla Testamentet. Pliktetiken utgår från att vi människor har 

Med detta menas att en person ska behandla andra människor på det sätt som denne själv önskar att bli Pliktetik betyder att det är ens plikt som avgör om en handling ses som rätt eller fel. Men vad är då ens plikt? Ens plikt är ens skyldighet att utföra, respektive inte utföra en viss handling. En plikt är alltså något du måste följa, i detta fall är dock bara moraliska plikter relevanta. Vad kan man tänka på för att utveckla ett resonemang? Några tips kommer här! Pliktetiken är att man agerar utifrån förutbestämda regler och moraliska dygder oavsett vilka konskvenser som kan uppstå när regeln följs.