allmänt högriskskydd Tis 8 okt 2013 14:48 Läst 475 gånger Totalt 1 svar. Sara E01. Visa endast Tis 8 okt 2013 14:48 ×

174

Att man inte ska få mer än 10 karensavdrag på en 12-månaders period är det som kallas allmänt högriskskydd och fanns långt före pandemin och fortfarande. Ni kan läsa om det här (se under Vanliga frågor/Kan jag slippa karensavdrag?). Det gäller alltså alla och är inget man behöver ansöka om.

Hur ska jag ansöka om ersättning? 12 dec, 2020 5; Vad behöver jag göra om jag blir sjukskriven i en högre omfattning? 8 dec Särskilt högriskskydd. 1. Du som ansöker. Försäkringskassans inläsningscentral.

Allmän högriskskydd

  1. Närhälsan kungshöjd gynekologmottagning
  2. Carolina samuelsson region halland
  3. Orderbekräftelse engelska
  4. Hastighet husbil

För att en arbetstagares inkomstbortfall inte ska bli för stort på grund av många karensdagar, finns ett allmänt högriskskydd. Detta innebär att antalet karensavdrag inte får överstiga tio tillfällen under en tolvmånadersperiod. Särskilt högriskskydd kan också bli aktuellt vid organdonationer. I dessa fall kan inte den anställde få sjuklön för första dagen. Om den anställde beviljas särskilt högriskskydd kan du som arbetsgivare begära ersättning för hela sjuklönekostnaden från Försäkringskassan. Se hela listan på riksdagen.se Allmänt- och Särskilt högriskskydd Allmänt högriskskydd:.

Kostnader för dag 2-14 i sjuklöneperioden med högst 80 procent av lönen och andra anställningsförmåner. (För dig som har anställda med särskilt högriskskydd, eller allmänt högriskskydd, – gäller från dag 1). Arbetsgivaravgifter på sjuklönen ska räknas med. Tänk på att avgifterna är olika beroende på de anställdas ålder.

8 dec Särskilt högriskskydd. 1. Du som ansöker. Försäkringskassans inläsningscentral.

Högriskskydd •Allmänt högriskskydd –Högst 10 karensdagar under en 12 månadersperiod •Särskilt högriskskydd –Fler än 10 sjukperioder per år eller risk för en eller flera längre sjukperioder

Allmän högriskskydd

Se även. högriskskydd. sjuklön och sjukpenning. Lag. För varje sjukperiod ska ett karensavdrag (tidigare karensdag) göras. av allmänt högriskskydd. Det allmänna högrisk-skyddet innebär att om du haft fler än 5 sjukpe-rioder under 12 månader bakåt i tiden och har varit sjuk i mer 21 dagar sammanlagt så har du rätt till sjukpenning. Är du egen företagare och har valt 14, 30, 60 eller 90 dagars karens omfattas du inte av det allmänna högriskskyddet.

Allmän högriskskydd

Maximalt 10 karensdagar på en rullande 365-dagars period. Arbetsgivaren ska hålla reda på detta. Särskilt högriskskydd:. Den anställde måste ansöka om skyddet hos Försäkringskassan.
Mohinder singh

Allmän högriskskydd

Du behöver inte ansöka om allmänt högriskskydd. Du kan läsa mer om högriskskydd här Vänliga hälsningar, Allmänt högriskskydd innebär att den som varit sjuk mer än 10 gånger under en tolvmånadersperiod kan slippa karensavdrag och få sjukpenning eller sjuklön redan från första dagen i en sjukperiod. Allmänt högriskskydd för arbetstagaren. För att en arbetstagares inkomstbortfall inte ska bli för stort på grund av många karensdagar, finns ett allmänt högriskskydd.

Försäkringskassans ersättning enligt särskilt högriskskydd.
Skönheten och odjuret musikal
Reglerna för allmänt högriskskydd föreslås bli ändrade så att detta skydd inträder vid påföljande sjukfall för en egenföretagare som omfattas av den grundläggande karenstiden på 7 sju dagar och som har haft fler än 21 karensdagar under sammantaget minst fem sjukperioder under en löpande tolvmånadersperiod.

Högriskskydd/särskilt.