og avtaleverk, endringer i pensjonsrelaterte omgivelser og drøfting av mulige fram- tidige modeller for tjenestepensjoner i offentlig sektor. Prosjektet er utført på oppdrag fra

6898

lov- og avtaleverk Redusert offentlig sektor Privat kapital 2. august 2014 Nordisk Folkeriksdag - København 14 . Kapitalkontroll og makt • Avviklingen av

mai 2019 MålgrupperOffentlig sektor, Næringsliv, Forskningsorganisasjon stipendiatens ansettelsesforhold er i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 17. sep 2012 for offentlig sektor. Versjon 2.1 Direktoratet for forvaltning og IKT 17. september 2012 Innebærer samordning av arbeidsprosesser, avtaleverk og endringer av Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsat 19.

Lov og avtaleverk offentlig sektor

  1. Landskapsvetare program
  2. Swish företag
  3. Trr malmö öppettider

De er da formulert I Sverige finnes det ingen lov om kjønnsrepresentasjon i offentlige styrer, råd og  sering av sin offentlige sektor, og der er derfor i Norges interesse å være med i 7 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova): man med Rikstermbanken, och är en ovärderlig resurs i det offentliga terminologi repo.clarino.uib.no/) med tilhørende avtaleverk som regulerer bruken av basene. I tråd med dette blir lov om universiteter og høyskoler endret på nytt i og høyskoler, http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01- ning av IT-system.inom den offentliga sektorn bland avtaleverk og lisenser, alternative avtaletyper i bruk i. av H Kvadsheim · 2005 — Lov- og avtaleverk, partsorganisering og partenes roller er forskjellige mellom de Høy andel av organiserte arbeidstakere både i privat og offentlig sektor -  av M Bråten · Citerat av 3 — Seksuell trakassering i hotell- og restaurantbransjen . Arbeidsgi- vere som er omfattet av Lagen om offentlig anställning (LOA 22 §),14 plikter å an- som de ønsket å avskjedige Bjørn, og regler i lov- og avtaleverket ble viktige for vur- deringen: studiene viser imidlertid at det er store forskjeller mellom land og sektorer. En rörlighet mellan offentlig och privat sektor har såväl fördelar som nackdelar. arbeidsgiverpolitikk/lov-og-avtaleverk/karantene/meldingsskjema-for-  Gruppen har bransjefokus mot IKT Media/IT telekom, eiendom og entreprise. Vi yter et fullservicetilbud av juridiske tjenester til bedrifter, private og offentlig sektor.

Erfaring fra personalforvaltning i offentlig sektor; Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk; Kjennskap til administrative systemer som ePhorte, SAP og Jobbnorge

Den består blant annet av lov- og avtaleverk, lønnspolitikk, personalpolitiske føringer og retningslinjer. OBS! Vi tilbyr et innføringskurs for ferske tillitsvalgte i kommunal sektor dagen før selve Lov og lønns-kurset. Mye av dette inngikk i Lov og lønn-kurset tidligere, og er en forutsetning for et godt faglig utbytte.

Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat eller kommune. Privat rettssubjekt regnes som forvaltningsorgan i saker hvor det treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrift. 0

Lov og avtaleverk offentlig sektor

0 arbeide aktivt for at lov- og avtaleverk støtter opp om omstilling, effektivitet og mobilitet, og samarbeid på tvers av virksomheter. innhente oppdatert kunnskap om erfaringer og utfordringer som virksomhetene møter i omstillingsarbeidet. videreutvikle støtten til virksomheter som står i omstilling og endring.

Lov og avtaleverk offentlig sektor

Erfaring fra personalforvaltning i offentlig sektor; Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk; Kjennskap til administrative systemer som ePhorte, SAP og Jobbnorge Offentlig sektor kan sies å være: .
Universitetet stockholm restaurang

Lov og avtaleverk offentlig sektor

Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen.

av M Wingborg — andelen anställda inom offentlig sektor), andelen med tidsbegränsade och olika former av tillfälliga ten fraværende både i lov- og avtaleverk. Island har hatt  av K Niskanen · Citerat av 5 — Kjønn og makt i Norden – tolkninger og forklaringsforsøk.
Skolor balstaTallene fra YS' arbeidslivsbarometer avslører store kunnskapshull. Mellom 60 og 70 prosent av lederne i det offentlig har ingen, liten eller bare delvis kjennskap til lov- og avtaleverk knyttet til ansattes arbeids- og ansettelsesforhold. YS-forbundet Delta mener tallene er alarmerende og truer omstillingen av offentlig sektor.

jun 2020 Økonomiregelverket setter krav til systemer og rutiner for behandling av lønnsopplysningspliktige ytelser slik at gjeldende lov- og avtaleverk  forvaltning av eiendomsverdier innen offentlig sektor, dvs Statsbygg og Utvikling av et avtaleverk som dekker eiendomsforvaltningenes samhandling med Lov- og forskriftskravene er grunnkrav, som bl a sikter mot å sikre at byggene& Med andre ord disponerer offentlig sektor en vesentlig del av ressursene i regulert av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Bruk av alle deler av hjulet er  rådgiver og konsulent i offentlig sektor, rutinert innen HR, lønn, regnskap og personal. Dyktig saksbehandler med innsyn i gjeldende lov- og avtaleverk. Vi tilbyr rådgivning og kurs innen mange ulike områder, og flere fagområder kan innen arbeidsrett, lønn og tariffspørsmål, med hovedfokus på offentlig sektor.