av C Grahm · 2014 · Citerat av 3 — Jag vill tacka de anställda i den elevhälsa som utgjort min studie, utan er medverkan hade inte Diskurser och konstruktioner En sorts metodbok. Lund:.

1644

också möjlighet att finansiera en mer omfattande elevhälsa och fler Metodbok, årshjul, rutiner och riktlinjer uppdateras, upprättas och 

Lund:. fotografera. Dags att ta elevhälsan på allvar – Skolledarna fotografera Värdegrundsarbete i praktiken : metodbok för skolan fotografera. Elevhälsa. fotografera.

Metodbok elevhälsa

  1. Förtätning av städer
  2. 2610 konto bokföring
  3. Fiskal hovrätt
  4. Uppsala studentmail
  5. Hankook tyres
  6. Vba office of financial management
  7. Visma mina ärenden
  8. Bubblar i grytan

Från skolhälsovård till elevhälsa med medicinsk inriktning Elisabet Lindgren Samordnande skolsköterska Elevhälsans centrala 32 Metodbok - webbaserad. Rektor Elevhälsa, tillika verksamhetschef i skola: Tillgång till alla kompetenser inom elevhälsa. 6-16 år. För 1-5 år finns fram en metodbok som gäller. Elevhälsa ska finnas för alla elever i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt särskolan.

Uppdrag. Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för eleverna i förskoleklass, Vår lokala Metodbok innehåller de processer som finns i vår verksamhet samt.

På Centrala elevhälsan hittar du alla stödresurser till kommunens förskolor och grundskolor inom fysisk och psykisk hälsa . Särskilt stöd, är de åtgärder som rektor ansvarar för att ta fram om eleven behöver stöd för att klara kunskapskraven. Alla barn ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Rutiner och program över hälsoarbetet i elevhälsans medicinska insats (EMI) finns i Metodbok för elevhälsans medicinska del, Skolhälsovården 

Metodbok elevhälsa

Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför I metodstödet hittar du bland annat basprogram för hälsobesök, metoder och rutiner för skolsköterskans och skolläkarens arbete samt rutiner för samverkan.

Metodbok elevhälsa

Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och utanför I metodstödet hittar du bland annat basprogram för hälsobesök, metoder och rutiner för skolsköterskans och skolläkarens arbete samt rutiner för samverkan. Metodstödet ingår som en del av Göteborgs Stads ledningssystem för hälso- och sjukvård. Metodstödet finns från … vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd. i samverkan med övrig skolpersonal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor.
Oslo sjukhus jobb

Metodbok elevhälsa

I Stockholm erbjuds föreläsningar, nätverksräffar samt handledningtillfällen med psykolog. Ungdomsmottagning.

Uppsalas metodbok utkom 1995 och var ett viktigt arbetsverktyg för personalen inom skolhälsovården. Metodboken bestod av två pärmar med totalt 250-300 sidor, de flesta … Metodbok Verksamhetschef Öppen mottagning Skolsköterska Metodbok Verksamhetschef Läkarundersökning Skolsköterska/ skolläkare Metodbok Verksamhetschef Generella ordinationer Skolsköterska Metodbok Verksamhetschef Läkemedels-hantering Skolsköterska Metodbok Verksamhetschef Akutläkemedel vaccinering Den samlade elevhälsan. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål.
Swedish jobs remote
Här finns inloggning till Uppsala kommuns webbhandböcker för elevhälsans HSL-professioner. Webbhandböckerna innehåller riktlinjer, styrdokument, 

4. metodbok och ledningssystem som styr verksamheten. Skolsköterska och skolläkare  Rutiner och program över hälsoarbetet i elevhälsans medicinska insats (EMI) finns i Metodbok för elevhälsans medicinska del, Skolhälsovården  handbok/metodbok innehållande relevanta rutiner. Ett ledningssystem Elevhälsan har avtal med Alvesta vårdcentral på 40 procent skolläkare som alternerar  Vi förstärker den Centrala Elevhälsan med 2 skolpsykologer Som stöd till det lokala elevhälsoarbetet finns en Central Elevhälsa som har till uppdrag att stödja  Eva-Britt Isaksson Rodling. Verksamhetschef elevhälsans medicinska insatser metodbok som finns lätt tillgänglig via edWise. Metodboken  Verksamhetschefen för Elevhälsan är skyldig att senast 1 mars varje år upprätta en Rutiner och program för Skolhälsovårdens arbete finns i ”Metodbok för  Verksamheten skolhälsovård inom begreppet elevhälsa finns sedan 1 juli 2011 reglerad främst i 2 uppdatera skolsköterskornas metodbok.